Oro-Bibliografíes

Resina acrílica, oli, imatges, text transferit. Diverses mides. 2006-07.

Sèrie de 7 escultures planes de paret. Orografies de referències bibliogràfiques
per atendre lectures intencionades.

Inversions anatòmiques
2006
29x26 cm unitat

Kaulos i Valva, penis i vulva: la igualtat de la inversió
LAQUEUR, Thomas, La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, Madrid, 1994