Oro-Estrats

Estrats 1
Orografia d’estrats amb pintura al·ludint igualment certs teixits humans.

Estrats 2
Orografia d’estrats textuals: Estrats, senyals, vestigis/ Erosió de la paraula/ Vulcanització de la mirada/ Harmonies trencades / Estratificació de la receptivitat/ Abisme de sinceritat...

Estrats 1
2006-07
Resina acrílica, poliestirè, pintura a l’oli 100x33x33 cm

Estrats 2
2006-07
Resina acrílica, poliestirè i text 100x33x33 cm