La Re-Construcció
1991
200 x 180 cm tèc. mixta s/t