Tricosmologia: forma. estructura i espai (Llum)
1988
160 x 235 cm tèc. mixta s/t