Cartes de Joc: parelles
2003

R1 El temps fa desaparèixer l’emoció de la pèrdua
R2 Però la pèrdua segueix