L'Attente (l'espera)
1997
Planxa: 10 x 10 cm, aiguatinta